Dewan Masyayikh

 

Keluarga Besar Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin Cirebon

 

KH. Syaerozie Abdurrohim & Ny. Hj. Tasmi’ah Abdul Hannan
KH. Azka Hammam Syaerozie, Lc & Ny. Hj. Ii Malihah Hammam
KH. Yasyif Maemun Syaerozie & Ny. Hj Ana I’ana Yasyif
KH. Ahmad MUfid Dahlah, S.Kom.I & Ny. Hj. Surotul Aeni Syaerozie (Almarhumah)

 

KH. Lukman Hakim, MA & Ny. Hj. Ila Mursyila Syaerozie
KH. Aziz Hakim Syaerozie, S.Fil & Ny. Hj. Puput Syolihat Aziz
KH. Abdul Muiz Syaerozie, M.H.I & Ny. Hj. Khofidoh Maryam
DR. KH. Arwani Syaerozie, MA & Ny. Hj. Abidah Thoyibah Arwani, M.Ag